ZAZIMOVÁNÍ BAZÉNU


Zazimování celého filtračního systému i bazénu  provádí každý uživatel specificky, podle svých místních podmínek, instalované technologie i dalších věcí, které jsou i v různých podnebních pásmech rozdílné. Hodně také rozhoduje skutečnost, jestli je bazén již zastřešený nebo ne. I pouhé přikrytí plachtou již může hodně věcí ovlivnit. 

Kdy se to obvykle dělá? :
Zazimovat bazén je dobré až před příchodem prvních mrazů, kdy teplota bazénové vody klesne trvale na hodnotu pod 10 stupňů celsia. Pokud zazimujete dříve, může se Vám voda i přes použití chemie začít kazit. Značně se také zvyšuje možnost tvorby vápenatých i jiných usazenin na stěnách i dnu bazénu. Na tuto skutečnost má ovšem zásadní význam i složení vody, kterou jste do bazénu napustili. Doporučujeme také zjistit, jakou máte aktuální hladinu spodní vody v okolí bazénu. Zejména v období deštů může dojít k prudkému zvýšení hladiny vody v zemi a vysoký tlak této vody může způsobit deformaci, poškození nebo dokonce destrukci bazénového tělesa. V takovém případě dost oceníte, pokud jste při stavební přípravě udělali drenážní zabezpečení bazénu. Pokud ne, tak tuto skutečnost zohledněte při vypouštění bazénu.


Jak na věc : 

Pokud máte úpravu slané vody, tak nezapomeňte, že pod 18st. celsia již není elektrolýza standardně účinná a proto je vhodné v případě potřeby použít chlorový přípravek. Pod 14 stupňů celsia doporučujeme solinátor již trvale vypnout. Pokud se rozsvítí kontrolka FLOW, nebo SALT , tak solinátor odstavte již dříve, tedy okamžitě, jakmile se to stane.


- Bazén vyčistěte od hrubých nečistot a vysajte vysavačem

- Zkontrolujte a případně upravte hodnotu PH

- Spusťte filtraci a filtrujte nepřetržitě 9 až 12 hodin ( čím větší bazén, tím déle )

- Dobře propláchněte filtraci ( postup naleznete v návodu k filtrační nádobě )

- Odpojte bazén od elektrické sítě

- Vypustit vodu z bazénu nejlépe asi 7 cm pod nejnižší armaturu ( obvykle světlo ) - je to individuální. Pokud je bazén zastřešený, tak stačí méně , pokud je bez zastřešení, tak raději více. Tam je potřeba totiž počítat s tím, že nějaká voda naprší, případně i nasněží a hladina se zvedne.

- Vypustit vodu ze všech technologií a čerpadel a samozřejmě i z filtrace a ponechat filtraci otevřenou aby větrala. Filtrační nádobu nakloňte do různých směrů tak, aby jste se ujistili, že opravdu vytekla veškerá voda z nádoby. Filtrační nádoba, filtrační čerpadlo i čerpadlo protiproudu má ve spodní části vypouštěcí šroub. 

Pokud máte Tepelné čerpadlo, tak vodu z něj vypustíte tak, že povolíte a odšroubujete na jeho zadní části obě převlečné matice na přívodním potrubí.

- Vyfouknout nebo odsát  vodu z potrubí a zajistit, aby nebyla voda ve skimmeru ( pokud máte potrubí správně vyspádováno, tak vyteče sama )
- Našroubovat zátky na trysky ( koupíte i se zazimovacím roztokem za pár korun na e-shopech )

- Pokud máte systém na automatickou úpravu PH se sondou, tak sondu vytáhněte z potrubí a uložte do uchovávacího roztoku. Sondu vyjměte z potrubí a ponořte ji do uchovávací lahvičky naplněné uchovávacím roztokem a umístěte na teplém místě. V případě, že nemáte uchovávací roztok, lze jako alternativu použít roztok s co nejnižším PH, nejlépe PH 4. V žádném případě nepoužívejte obyčejnou nebo destilovanou vodu. Pokud sondu necháte v suchém potrubí, dojde k vyschnutí měřící části. Dále může vlivem mrazu dojít k přemrznutí sondy a tím k jejímu znehodnocení. Sondu vytáhnete po povolení převlečné matice která je kolem ní, ale nezapomeňte si dobře zapamatovat ( nebo vyfotit ), jak přesně jsou pod převlečnou maticí osazeny těsnící gumičky. Na jaře to budete potřebovat vědět.

- Sundat a odnést elektronické komponenty do suchého prostředí, kde nemrzne

- Očistěte hladinovou linku bazénu a případně i další nečistoty, které po vypuštění vody zůstaly na stěnách bazénu

- Upravit vodu dle návodu uvedeném na zazimovací chemii a nadávkovat adekvátní množství roztoku  ,, zazimovač ,, ( dle návodu na jeho obalu ). Použitím dobrého zazimovacího roztoku nejenom, že zabráníte tvorbě řas a bakterií, ale především zamezíte vysrážení vápníku v bazénu. Pokud zazimovací roztok nepoužijete, dojde k jeho usazení na dně a na stěnách bazénu. Vytvoří se pórovitá krusta, ve které se usazuje a množí řasa. Čištění bazénu před zprovozněním je u takto znečištěného bazénu opravdová lahůdka. Doporučujeme koupit raději kvalitnější roztok, než ten nejlevnější. Rozdíl třeba jen pár korun se jistě vyplatí, protože v té vodě se budete chtít další rok znovu koupat.

- Zkontrolujte raději ještě jednou, že jste ze všech technologií, potrubí a motorů dostali pryč všechnu vodu, protože někdy může po chvíli ještě něco přitéct i tam, kde to před chvílí nebylo . Tuto kontrolu provádějte i pravidelně přes zimu. Pokud není bazén zastřešený, tak pravidelně kontrolujte výšku hladiny vody, protože deštěm a sněžením se může hladina vody postupně opět zvyšovat. Napadané listí a další nečistoty průběžně z bazénu odstraňujte.

 - Je vhodné do bazénu v podélné délce umístit zimní plastové dilatační plováky, které pomohou bazénové těleso ochránit proti síle rozpínajícího se ledu ( viz obrázky níže ) .

To by mělo být zhruba všechno, a pokud si nejste čímkoli jisti, tak doporučujeme jednoduše použít zdravou logiku, tedy ,,selský rozum,,. Podstatou zazimování je totiž potřeba docílit stavu, kdy kdekoli může voda zmrznout a tím něco poškodit, tak tam prostě nesmí být. Pokud totiž voda zmrzne, tak se objemově roztahuje a tím umí napáchat značné škody. Zejména v uzavřeném prostoru.


Toto je pouze všeobecné doporučení, nikoli závazný předpis. Je to vše individuální a každý to může řešit i jinak podle svého uvážení a místních podmínek. Výsledek by ale měl být podobný...