STAVEBNÍ PŘÍPRAVA PRO ZASTŘEŠENÍ

Již při stavbě bazénu je dobré myslet na zastřešení bazénu. Možností stavební přípravy je více, proto je potřeba se nejdříve rozhodnout nad povrchem kolem bazénu. To do značné míry ovlivní způsob zvolené přípravy.

Pokud se rozhodnete kolem bazénu zvolit dlažbu, prkna, kamenný koberec, nebo jiný povrch, tak vždy to ovlivní i potřebu konkrétního podloží. 

Základní dvě možnosti jsou tedy obvykle buď základové pásy a nebo celobetonová deska s případnými prodlužujícími pásy.

Betonová deska kolem bazénu s prodlouženými pásy
Betonová deska kolem bazénu s prodlouženými pásy
Betonová deska s prodlouženými pásy pro koleje na odsun zastřešení
Betonová deska s prodlouženými pásy pro koleje na odsun zastřešení

 Podklad pro uložení kolejnic musí být zpevněný a naprosto soudržný. Obvykle je to beton min. B20.

Všechny druhy keramických a kamenných dlažeb vč. dřevoplastu, nebo i jiných podobných povrchů na které by se mělo zastřešení montovat musí být naprosto pevné a stabilní. Jakákoli dlažba musí být pevně spojena s betonovým podkladem - obvykle nalepena.

Nedoporučujeme instalaci kolejí na nezpevněné podklady jako jsou dlažby volně položené na zhutnělé podklady, drcený kámen, nebo i na terče . V těchto případech by mohlo dojít k pohybu  dlažby, uvolnění takto připevněných kolejnic a deformaci celého zastřešení bazénu, nebo jeho zničení či odnesení poryvem silného větru.

 Na takovéto výše popsané nevhodné podklady není možné zastřešení bezpečně namontovat !!!

Pokud se rozhodnete pro povrch kolem bazénu, který není vhodný k montáži zastřešení, tak je možné ho realizovat tak, že v místě požadovaných kolejí se taková dlažba buď celoplošně nalepí na betonový podkladní pás a vytvoří tak homogenní celek, a nebo se v místě kolejnic dlažba vynechá.  V takovém případě se nejdříve udělají betonové pásy a teprve potom se položí kolem nich požadovaná dlažba apodobně... Zkrátka dlažbou pásy ,,objedete,, a pak je kolejnicí překryjete.

Základové pásy vedle bazénu s prodloužením
Základové pásy vedle bazénu s prodloužením

 Povrch pro montáž bazénového zastřešení musí být rovný a maximální odchylka by neměla být větší než 5 mm v celé délce kolejnic. 

Pokud je povrch nerovný, kolejnice musí být vypodkládány a může dojít k omezení posuvu zastřešení bazénu a k drhnutí spodních částí jednotlivých segmentů o kolejnice. 

 Betonové pásy je vhodné mít v nezámrzné hloubce. Pokud použijete armovací železo, uložte ho minimálně 12 cm pod povrchem, aby neomezovalo vrtání otvorů pro kotvení kolejnic.V případě zvolení betonových pásů postupujte s jejich naplánováním podle obrázku níže:Šíře betonových pásu se určí podle šířky kolejnic a ta je daná podle počtu segmentů, ze kterých se skládá vaše objednané zastřešení. Každý výrobce toto může mít jinak, proto je potřeba zvolit si dodavatele zastřešení ještě před započetím přípravy pro montáž zastřešení.  

U nás je to takto:  šíře kolejnice 2 segmenty : 170 mm  ( pro zastřešení Klasický oblouk a Premium )                                       šíře kolejnice 3 segmenty : 250 mm                                                                                                                 šíře kolejnice 4 segmenty : 320 mm                                                                                                                  šíře kolejnice 5 segmentů : 400 mm

Celková délka kolejnic se určí takto:  Délka zastřešení + délka prodloužení kolejí za bazén 

Kolejnice se při montáži obvykle nastavuje tak, aby začínala cca 10 cm před začátkem bazénu.

Případně se od délky zastřešení odečte délka bazénu a zbytek se rozdělí na dvě poloviny. Jedna polovina se pak nechá před bazénem a druhá za ním.                                                                                Od zastřešení pak pokračují koleje dále ( pro možnost odsunutí zastřešení mimo bazén ) podle údaje v cenové nabídce, který je uveden jako ,, prodloužení kolejí za bazén,, .

V naší cenové nabídce je uvedený také údaj ,, šířka zastřešení ,,. Tento údaj znamená šířku mezi vnitřními hranami kolejí.  Tedy měřeno: vnitřní hrana jedné kolejnice - přes bazén - druhá vnitřní hrana kolejnice.

Kolejnicí je více typů. Mohou být základní, pochozí, jednosměrné, obousměrné. Toto najdete také v naší cenové nabídce. Rozdíl v ceně je zanedbatelný, proto se určitě vyplatí mít kolejnice komfortnější.


Komfortní pochozí kolejnice - 3 segment
Komfortní pochozí kolejnice - 3 segment

Termín montáže zastřešení doporučujeme nastavit na minimálně 6 týdnů, po montáži bazénu, nebo i později. Je potřeba totiž počítat s časem na dokončení obetonování bazénu, povrchových úprav, pokládku dlažby, nebo jiného finálního povrchu a samozřejmě i čas na přípravu pro montáž samotného zastřešení. Nezapomeňte, že i beton musí správně zrát asi 30 dní, zejména když se do něj bude vrtat. Případné posunutí termínu na pozdější pak nemusí být v sezónu možné a čekání se pak může značně protáhnout...

Pokud by jste si nebyli čímkoli jistí, tak nás raději včas kontaktujte a poradíme jak na věc, aby i zde byl výsledek perfektní...