Kam umístit technologii ???

09.09.2020

Každý bazén potřebuje místo, respektive prostor, kde bude uložena technologie a příslušenství k bazénu. Jedná se především o filtraci, tedy nádobu s pískem a čerpadlo. Dále se do tohoto prostoru umísťuje i další příslušenství, jako je například solonizační jednotka pro úpravu slané vody a často i elektrický rozvaděč a případně další doplňující technologie a zařízení jako třeba automatická úprava PH bazénové vody. Některé technologické šachty mohou být i větší, aby se v nich našel prostor i pro čerpadlo protiproudého zařízení. Je potřeba však upozornit, že i přesto, že se velmi často tato šachta umísťuje do země hned vedle bazénu, tak to nepovažujeme za ideální a ani zcela bezpečné řešení.

První důvod je skutečnost, že některé filtrace u větších bazénů mají obsah písku i 150 kg a vytahovat takovou váhu ze zemní šachty na povrch minimálně jednou ročně při údržbě, zazimování, proprání anebo výměně písku je i pro zdravého a fyzicky zdatného jedince nelehký úkol. 

Druhý důvod který hovoří proti tomuto řešení je vysoká vlhkost, která se vždy v zemních šachtách vyskytuje, neboť zde dochází ke značné kondenzaci vodních par. Tato vlhkost způsobuje korozi všech kovových částí, ale hlavně způsobuje oxidaci všech elektrických a elektronických součástí a zařízení a tím je poškozuje a zkracuje významným způsobem jejich životnost. Pokud například solonizační jednotka vypoví službu z důvodu nedostatečného odvětrání prostoru v němž se nachází, může to být problém i s uznáním reklamace výrobcem. 


Na obrázku níže je vidět, jak to podle nás vypadat nemá.

 Něco takového my opravdu neděláme a zde je jasně vidět PROČ!

POZOR!!! - Tohle NENÍ naše práce !!!
POZOR!!! - Tohle NENÍ naše práce !!!


Třetí důvod je neméně závažný a týká se bezpečnosti. Pokud je v této šachtě umístěno nejen čerpadlo s elektrickým přívodem, ale i jiná zařízení s napětím 220V nebo dokonce 380V tak určitě nedoporučujeme zde umístit i elektrický rozvaděč s bezpečnostními jističi. Jde o to, že tyto šachty se nachází pod úrovní hladiny vody bazénu a v případě například výrobní vady potrubí, nebo jiné části či vysoké hladině spodní vody, teoreticky hrozí zaplavení této šachty a pokud by došlo i k zaplavení přívodu k jističům, tak se tyto mohou stát neúčinné a proud by se mohl dostat i do bazénu. Následky si asi dokáže každý představit. Je proto velmi důležité se i nad takovou možností dobře zamyslet a nenechat si všechno udělat tak jak to má třeba soused, protože ,,se to tak prostě běžně dělá ,,. Z výše popsaných důvodů se nám ,,běžné,, řešení se zemní šachtou nezdá jako to nejlepší a proto máme několik jiných možností, jak vyřešit umístění technologie k bazénu a přitom levně, bezpečně, pohodlně a spolehlivě.

1. možnost : V případě, že se z prostorových, designových, anebo jiných důvodů rozhodnete přesto pro zemní šachtu, tak Vám ji samozřejmě dodáme, případně si ji můžete například vyzdít s cihel nebo betonu sami. Doporučujeme ovšem kvalitní odvětrání a hlavně určitě neukládat bezpečnostní jističe do šachty spolu s technologií, jak to některé firmy opravdu standardně dělají.

2. možnost : Pokud máte v blízkosti bazénu jakoukoli místnost, nebo sklep domu, kde je možno vyčlenit prostor alespoň 1,8 x 1m a k němu přilehlou stěnu o minimálních rozměrech  1,8 x 1,8 m , tak se dá pohodlně uložit technologie právě sem.

3. možnost : Postavte si krásný dřevěný zahradní domeček v blízkosti bazénu.  Alternativou může být i jednoduchý přístřešek přisazený ke stěně nebo plotu o podlahových rozměrech minimálně 1,8 x 0,7 m, kde alespoň jedna jeho stěna bude o rozměrech minimálně 1,8 x 1,8 m. Pokud by vám tento rozměr nevyhovoval, tak je možné ho po dohodě změnit . Například stěnu zmenšit na pouze 1,6 m x 1,6 m, případně zvolit domeček s odklápěcí stříškou, takže by mohl být na výšku třeba jen 120 cm a případně lze i částečně zapustit do země, tak aby vystupoval nad terén co nejméně. Vždy jde hlavně o bezpečnost a komfort užívání bazénu po dlouhá léta jeho provozu. 

 Zde může být uložena bazénová technologie s příslušenstvím bez jakéhokoli rizika zvýšené vlhkosti či zranění při údržbě. Jedinou podmínkou je, aby místo pro technologii nebylo o mnoho výše, než bude vrchní hrana bazénu.  V případě dotazů Vám rádi poradíme.

Zkrátka možností je rozhodně více a není nutno proto opakovat chyby jiných jen proto, že ostatní je dělají taky... Příklad připraveného prostoru pro montáž bazénové technologie : 

Otvor v podlaze pro propojovací potrubí stačí jen jeden.  Může být buď na pravé straně podlahy - nebo na levé straně.  Pokud uvažujete i o instalaci tepelného čerpadla, tak je vhodné, aby byl tento otvor v podlaze na opačné straně než bude z venku umístěno tepelné čerpadlo. Doporučujeme při betonování podlahy použít například plastové koleno KGB 200 o průměru 20 cm s úhlem 45 stupňů.
Takovýto prostor pro technologii podle výše uvedeného obrázku můžete umístnit kdekoli, třeba i jen k pevnému plotu...