Tepelná izolace-nutnost i komfort zároveň

06.02.2019

Při stavbě domu i většiny ostatních staveb se vždy řeší otázka izolace. U stavby bazénu tomu není jinak. Na rozdíl od domu, kde tepelnou izolaci řešíte obvykle až nakonec a dodatečně se dá i zvětšit, tak u bazénu je tomu přesně naopak. 

U bazénu je potřeba ji řešit ihned a dodatečně již nic řešit nelze. S výjimkou vodní hladiny, kterou můžete v případě potřeby přikrýt, tak bazénové těleso uložené v zemi již nikdy dodatečně nezaizolujete.

Tepelná izolace bazénu zabraňuje ochlazování vody. Nejvíce tepla sice odchází směrem nahoru - tedy přes vodní hladinu, ale i tepelné ztráty přes stěny a dno bazénu jsou značné.  Je potřeba si uvědomit, že v hloubce asi 1,3 metru ( tedy průměrná hloubka bazénu ) je celoročně teplota přibližně kolem 12 stupňů celsiaVoda v bazénu má v sezóně teplotu průměrně 28 stupňů.   Rozdíl mezi těmito teplotami je tedy zhruba 16 stupňů, což je dost na to, aby se voda poměrně rychle ochlazovala. Je to podobné, jako když si dáte hrnek s horkým čajem do sněhu - velmi rychle poznáte rozdíl...   Přicházeli bychom tedy o značnou část tepla získaného ze slunce, což zejména po ránu je na teplotě bazénové vody hodně znát.  Bez tepelné izolace se může bazén přes noc ochladit  i o několik stupňů.  Zejména pokud uvažujete o ohřevu bazénové vody ( například tepelným čerpadlem, solárním článkem apod. ) je izolace z ekonomických důvodů nezbytná.

U izolace tedy platí - čím více , tak tím lépe....


Bazény základní řady - STANDARD - nemají izolaci žádnou.  Proto u těchto bazénů je naprosto nutné těleso bazénu zateplit dodatečně. Tyto bazény zateplujeme tak, že na venkovní stěny nalepíme desky XPS o tloušťce 3 cm nebo 5 cm a teprve případné mezery vyplníme voděodolnou studnařskou pěnou. Není divu, že téměř všichni naši zákazníci doposud zvolili 5 cm variantu XPS

Bazény exkluzivní řady - COMFORT BEST - mají základní vrstvu izolace již z výroby.  Jedná se o izolační nástřik vysokohustotní extra tvrdou pěnou nové generace HF-PUR.  Tato speciální pěna je podstatně tvrdší než jiné PUR pěny, které většina ostatních výrobců bazénů používá. Navíc má PUR uzavřenou buněčnou strukturu, podobnou XPS a proto není nasákavá vodou.

Pokud totiž výrobce bazénu použije běžnou PUR pěnu, tak ta má obvykle otevřenou buněčnou strukturu a tím i značnou nasákavost. Znamená to pak, že na pohled to sice vypadá podobně, ale rozdíl je obrovský. Pokud totiž pěna nasákne vodu, tak okamžitě ztratí tepelně izolační vlastnosti a naopak se stane tepelně vodivou. O vrstvu izolace pak  takový bazén přijde a PUR pěna navíc začne okamžitě vodou degradovat a tím může způsobovat i poškození tělesa bazénu. Nezapomínejte totiž, že bazén je plný vody a pod zátěží i několika desítek tun je každé narušení pevnosti velmi nebezpečné. 

Bazény exkluzivní řady - COMFORT BEST - mají ale ještě něco navíc. V celé podlaze je zalaminovaná speciální voštinová rohož HONEYCOMB vycházející z přírodního osvědčeného principu včelí plástve.     Tato rohož má více pozitivních vlastností a jednou z nich je i perfektní tepelně-izolační schopnost.

Přes výše popsané ale stále platí, že čím více izolace, tak tím lépe. Proto pokud zvolíte bazén řady STANDARD, tak je nutno přiobjednat min. izolaci 3cm XPS, doporučujeme však raději 5 cm XPS. 

V případě, že zvolíte bazén řady COMFORT-BEST , tak pokud máte moc napnutý rozpočet, tak není bezpodmínečně nutné dodatečné zateplení stěn řešit. Proto při srovnání cenových nabídek od různých firem srovnejte  jejich  cenu  s naší cenou  bez  dodatečné izolace XPS.  Nepochybně na tom budete u nás i s izolací mnohem lépe.  Vrstva HF-PUR na stěnách našich bazénů totiž izolačně odpovídá asi 3 cm XPS a podlaha s HONEYCOMB asi 5 cm XPS. 

 Je potřeba však zmínit, že pod dno bazénu se dává vrstva XPS o tloušťce min 3 cm vždy, kvůli bezpečnému uložení bazénového tělesa a také kvůli srovnání nerovností podkladní betonové desky. Některé firmy ale tuto podkladní vrstvu do cenové nabídky nezahrnou, aby se jejich nabídka jevila jako levnější.  Zákazník si to pak musí zajistit sám, což při dnešních cenách XPS polystyrenu s požadovanými vlastnostmi + cena jeho dopravy na stavbu znamená obvykle mnoha tisícovou částku, se kterou jste v porovnání cenových nabídek nepočítali... 


Níže řez bazénu řady COMFORT-BEST s označením izolačních vrstev

Pro všechny aplikace izolačních i podkladních vrstev u všech našich bazénů používáme pouze Extrudovaný polystyren XPS se zvýšenou pevností v tlaku a nulovou nasákavostí !!!