ZAZIMOVANIE BAZÉNA


Zazimování celého filtračního systému i bazénu  provádí každý uživatel specificky, podle svých místních podmínek, instalované technologie i dalších věcí, které jsou i v různých podnebních pásmech rozdílné. Hodně také rozhoduje skutečnost, jestli je bazén již zastřešený nebo ne. I pouhé přikrytí plachtou již může hodně věcí ovlivnit. 

Kdy se to obvykle dělá? :
Zazimovat bazén je dobré až před příchodem prvních mrazů, kdy teplota bazénové vody klesne trvale na hodnotu pod 10 stupňů celsia. Pokud zazimujete dříve, může se Vám voda i přes použití chemie začít kazit. Značně se také zvyšuje možnost tvorby vápenatých i jiných usazenin na stěnách i dnu bazénu. Na tuto skutečnost má ovšem zásadní význam i složení vody, kterou jste do bazénu napustili. Doporučujeme také zjistit, jakou máte aktuální hladinu spodní vody v okolí bazénu. Zejména v období deštů může dojít k prudkému zvýšení hladiny vody v zemi a vysoký tlak této vody může způsobit deformaci, poškození nebo dokonce destrukci bazénového tělesa. V takovém případě dost oceníte, pokud jste při stavební přípravě udělali drenážní zabezpečení bazénu. Pokud ne, tak tuto skutečnost zohledněte při vypouštění bazénu.


Jak na věc : 

Pokud máte úpravu slané vody, tak nezapomeňte, že pod 18st. celsia již není elektrolýza standardně účinná a proto je vhodné v případě potřeby použít chlorový přípravek. Pod 14 stupňů celsia doporučujeme solinátor již trvale vypnout. Pokud se rozsvítí kontrolka FLOW, nebo SALT , tak solinátor odstavte již dříve, tedy okamžitě, jakmile se to stane.


- Bazén vyčistěte od hrubých nečistot a vysajte vysavačem

- Zkontrolujte a případně upravte hodnotu PH

- Spusťte filtraci a filtrujte nepřetržitě 9 až 12 hodin ( čím větší bazén, tím déle )

- Dobře propláchněte filtraci ( postup naleznete v návodu k filtrační nádobě )

- Odpojte bazén od elektrické sítě

- Vypustit vodu z bazénu nejlépe asi 7 cm pod nejnižší armaturu ( obvykle světlo ) - je to individuální. Pokud je bazén zastřešený, tak stačí méně , pokud je bez zastřešení, tak raději více. Tam je potřeba totiž počítat s tím, že nějaká voda naprší, případně i nasněží a hladina se zvedne.

- Vypustit vodu ze všech technologií a čerpadel a samozřejmě i z filtrace a ponechat filtraci otevřenou aby větrala. Filtrační nádobu nakloňte do různých směrů tak, aby jste se ujistili, že opravdu vytekla veškerá voda z nádoby. Filtrační nádoba, filtrační čerpadlo i čerpadlo protiproudu má ve spodní části vypouštěcí šroub. 

Pokud máte Tepelné čerpadlo, tak vodu z něj vypustíte tak, že povolíte a odšroubujete na jeho zadní části obě převlečné matice na přívodním potrubí. Zastavte přívod vody z bazénu do tepelného čerpadla, zcela zavřete ventily v obtoku. Odpojte tepelné čerpadlo od bazénové techniky. Nakloňte tepelné čerpadlo směrem k závitové spojce vstupního potrubí a nechejte z jednotky vytéct všechnu vodu. Pokud nemáte jistotu, že všechna voda již opravdu vytekla, tak například pomocí vhodného vysavače na vodu tepelné čerpadlo a celou technologii vysušte. Je naprosto nezbytné ze zařízení a z technologie odstranit všechnu vodu. Kompletně vysušte technologii spojující technologii bazénu s tepelným čerpadlem, aby v ní voda nezamrzla. Odpojte spojky (závitové spoje) od obtoku (ventilu). Ideální variantou je odmontovat tepelné čerpadlo i z držáků a uskladnit ho v prostoru s konstantní teplotou, která neklesne pod bod mrazu. Pokud má zůstat tepelné čerpadlo venku, tak je naprosto nezbytné provést zazimování přesně podle doporučení. Po zazimování doporučujeme tepelné čerpadlo vhodným způsobem zabezpečit před klimatickými vlivy (zakrýt).  

- Vyfouknout nebo odsát  vodu z potrubí a zajistit, aby nebyla voda ve skimmeru ( pokud máte potrubí správně vyspádováno, tak vyteče sama )
- Našroubovat zátky na trysky ( koupíte i se zazimovacím roztokem za pár korun na e-shopech )

- Pokud máte systém na automatickou úpravu PH se sondou, tak sondu vytáhněte z potrubí a uložte do uchovávacího roztoku. Sondu vyjměte z potrubí a ponořte ji do uchovávací lahvičky naplněné uchovávacím roztokem a umístěte na teplém místě. V případě, že nemáte uchovávací roztok, lze jako alternativu použít roztok s co nejnižším PH, nejlépe PH 4. V žádném případě nepoužívejte obyčejnou nebo destilovanou vodu. Pokud sondu necháte v suchém potrubí, dojde k vyschnutí měřící části. Dále může vlivem mrazu dojít k přemrznutí sondy a tím k jejímu znehodnocení. Sondu vytáhnete po povolení převlečné matice která je kolem ní, ale nezapomeňte si dobře zapamatovat ( nebo vyfotit ), jak přesně jsou pod převlečnou maticí osazeny těsnící gumičky. Na jaře to budete potřebovat vědět.

- Sundat a odnést elektronické komponenty do suchého prostředí, kde nemrzne

-  Pokud máte možnost umístit filtrační čerpadlo a případně i čerpadlo Protiproudu do prostředí, kde nemůže mrznout, tak zvažte možnost naplnit komory takto uskladněného čerpadla například obyčejnou sladkou vodou, nebo i jinou neagresivní kapalinou, která by zabránila vyschnutí vnitřku čerpadla. Pokud totiž čerpadlo necháte vyschnout, tak uvnitř začne působit oxidace a ta způsobuje korozi. To pak zbytečně zkracuje životnost ucpávky hřídele. Je tedy lépe tomu chytře předejít.

- Očistěte hladinovou linku bazénu a případně i další nečistoty, které po vypuštění vody zůstaly na stěnách bazénu

- Upravit vodu dle návodu uvedeném na zazimovací chemii a nadávkovat adekvátní množství roztoku  ,, zazimovač ,, ( dle návodu na jeho obalu ). Použitím dobrého zazimovacího roztoku nejenom, že zabráníte tvorbě řas a bakterií, ale především zamezíte vysrážení vápníku v bazénu. Pokud zazimovací roztok nepoužijete, dojde k jeho usazení na dně a na stěnách bazénu. Vytvoří se pórovitá krusta, ve které se usazuje a množí řasa. Čištění bazénu před zprovozněním je u takto znečištěného bazénu opravdová lahůdka. Doporučujeme koupit raději kvalitnější roztok, než ten nejlevnější. Rozdíl třeba jen pár korun se jistě vyplatí, protože v té vodě se budete chtít další rok znovu koupat.

- Zkontrolujte raději ještě jednou, že jste ze všech technologií, potrubí a motorů dostali pryč všechnu vodu, protože někdy může po chvíli ještě něco přitéct i tam, kde to před chvílí nebylo . Tuto kontrolu provádějte i pravidelně přes zimu. Pokud není bazén zastřešený, tak pravidelně kontrolujte výšku hladiny vody, protože deštěm a sněžením se může hladina vody postupně opět zvyšovat. Napadané listí a další nečistoty průběžně z bazénu odstraňujte.

Po sezóně při zazimování bazénu doporučujeme povolit všechny převlečné matice na protiproudu i potrubí a na jaře před spuštěním bazénu je opět dotáhnout. Vyhnete se tak případným úkapům z potrubních spojů ( těsnící gumičky neztratí pružnost ) a také možnosti prasknutí převlečných matic vlivem tepelné roztažnosti materiálů…

 - Je vhodné do bazénu v podélné délce umístit zimní plastové dilatační plováky, které pomohou bazénové těleso ochránit proti síle rozpínajícího se ledu ( viz obrázky níže ) .

To by mělo být zhruba všechno, a pokud si nejste čímkoli jisti, tak doporučujeme jednoduše použít zdravou logiku, tedy ,,selský rozum,,. Podstatou zazimování je totiž potřeba docílit stavu, kdy kdekoli může voda zmrznout a tím něco poškodit, tak tam prostě nesmí být. Pokud totiž voda zmrzne, tak se objemově roztahuje a tím umí napáchat značné škody. Zejména v uzavřeném prostoru. Při nesprávném zazimování  bazénu, příslušenství i technologií odpovídá za jakékoli případné poškození klient. Veškeré opravy pak hradí klient, protože v případě takového poškození nelze uplatit reklamaci kvality ani samotného výrobku.


Toto je pouze všeobecné doporučení, nikoli závazný předpis. Je to vše individuální a každý to může řešit i jinak podle svého uvážení a místních podmínek. Výsledek by ale měl být podobný...