TEPELNÉ ČERPADLO

10.02.2019

V našom podnebí je obvyklá kúpacia sezóna len niekoľko mesiacov v roku a darí sa nám ju dosť predlžovať nielen praktickým zastrešením, ale aj prídavným ohrevom vody. Ten môže byť napríklad elektrický, solárny, plynový, na tuhé palivá a alebo pomocou tepelného čerpadla.

 Tepelné čerpadlo pracuje na rovnakom princípe ako napríklad klimatizácia, kedy odoberá teplo obsiahnuté vo vzduchu a cez výmenníky ho premiestnia do bazénovej vody. Tento spôsob ohrevu je veľmi efektívny, ekologický a ekonomicky najprijateľnejšie. 

Efektivita tepelného čerpadle sa označuje faktorom COP, kedy číslo tohto faktora znamená, koľko kW tepla vyrobí tepelné čerpadlo z jednej kW odobraté z elektrickej siete.

V praxi to znamená, že napríklad tepelné čerpadlo s COP 9 vyrobí z 1 kW odobraté z elektrickej siete celkovo až 9 kw tepla. Zjednodušene povedané zo zásuvky odoberiete a zaplatíte len jednu kwh a celkom ich získate až 9.

Po skúsenostiach odporúčame a montujeme tepelné čerpadlá renomovanej značky RAPID koncern FAIRLAND s miniinverterem a s chladením. Tieto čerpadlá majú invertorový kompresor, ktorý umožňuje vyššiu efektivitu, než štandardný kompresor. Znamená to teda, že pri rovnakej spotrebe elektrickej energie získame ešte viac tepla, alebo ohladenie bazénovej vody, než keby sme mali tepelné čerpadlo s normálnym kompresorom.

Tieto tepelné čerpadlá už majú zabudovaný titánový výmenník, preto sú už priamo vhodná pre slanú vodu v bazéne. Veľmi jednoduché ovládanie s displejom ukazujúcim teplotu vody je tu už samozrejmosťou ...


Pre usadenie tepelného čerpadla možno použiť akýkoľvek vhodný držiak, na ktorý sa čerpadlo prichytí pomocou skrutiek a ktorý sa nachádza čo najbližšie bazénovej technológii.

Jednou z možností sú aj dva obyčajné betónové obrubníky  (ako tu na obrázkoch)

Umiestniť tepelné čerpadlo je možné samozrejme aj na betónovú dosku zodpovedajúcich rozmerov, alebo aj na kovový držiak, či konzolu. Je potrebné si toto zvoliť a pripraviť eště pred samotnou montážou bazéna.

Hmotnosť tepelného čerpadla je asi 47 kg a je nutné ho umiestniť minimálne 50 cm od steny, aby bola zaistená dostatočná cirkulácia okolitého vzduchu. Viz obrázok nižšie:

Tepelné čerpadlo je potreba umiestniť čo najbližšie k filtračnej technológii - nie ku bazénu !


Rozmery tepelného čerpadla a rozteč pre jeho uchytenie je v tabuľke nižšie:

               Označenie čerpadla v tabulke nižšie BPNCR zodpovedá označeniu RMIC